FSC®

Ansvarlige og bæredygtige produkter med FSC®

Black:Cotton ApS er FSC-certificeret med FSC certifikatnummer SCS-COC-005763-CG og har FSC logo licenskode: FSC® C132484. FSC-mærket på vores produkter betyder, at de er lavet af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.
Det er vigtigt for os at passe på vores skove og holde dem fulde af liv, så nutidens og fremtidens generationer kan nyde godt af dem. Hos Black:Cotton ApS tilbyder vi derfor et bredt udvalg af FSC-mærkede produkter ved forespørgsel.

Hvad er FSC?
FSC står for Forest Stewardship Council®. FSC er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over gennem certificering af skove og virksomheder og mærkning af produkter. FSC sikrer, at træ kommer fra bæredygtigt drevne skove og andre ansvarlige kilder som f.eks. genbrug. En FSC-certificeret skov skal leve op til høje krav til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig skovdrift. Det betyder, at man med FSC er med til at passe på skovene for nuværende og fremtidige generationer, og de mennesker og dyr, som bor i dem.
Se mere på fsc.dk.

Hvilken forskel gør FSC?
I en FSC-certificeret skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation

  • Sjældne og truede arter og deres levesteder beskyttes
  • I dele af skoven er der ingen kommerciel hugst, og dele af skoven drives specifikt med det formål at bevare og fremme biodiversitet
  • Naturlige vandløb, vådområder og bredområder skal beskyttes, og skovejeren skal passe på vandkvaliteten
  • Oprindelige folks rettigheder skal respekteres og skovejeren skal bidrage økonomisk til projekter, der gavner lokalsamfundet (eksempler er adgang til lægehjælp, skolegang for børn, vand o.l.)
  • Arbejderne i skovene skal være uddannede og have ordentlige arbejdsforhold (f.eks. sikkerhedsudstyr og løn)
  • FSC-træ er lovligt fældet og handles på almindelige markedsvilkår

Se efter vores FSC-certificerede produkter.

fsc_hvid3